PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới: Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng cho kinh tế - xã hội phát triển
Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song huyện Chợ Mới đã tích cực vận động, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, ngành để tập trung xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, qua đó góp phần tạo nền tảng quan trọng để đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Xác định mạng lưới giao thông chính là huyết mạch của nền kinh tế - xã hội, do đó, việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tiếp tục được huyện đưa lên hàng đầu, với mục tiêu là ưu tiên các công trình có tính lan tỏa, đảm bảo kết nối các phương thức vận tải, các trung tâm kinh tế, các cửa ngõ, đầu mối giao thông quan trọng... Vì vậy, huyện đã tích cực tham gia phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan vận động Nhân dân ủng hộ các chủ trương, đường lối của Nhà nước trong phát triển mạng lưới giai thông, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, tuyến Quốc lộ 3 mới Thái Nguyên - Chợ Mới đã hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử dụng có hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa, giúp cho tỉnh Bắc Kạn nói chung và huyện Chợ Mới nói riêng rút ngắn dần khoảng cách với các địa phương phát triển trong khu vực. Đồng thời thực hiện đầu tư, mở rộng các tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn, đảm bảo xe máy lưu thông đến trung tâm 157/157 thôn, tổ dân phố; huy động, lồng ghép các nguồn vốn, huy động sự đóng góp ngày công lao động của Nhân dân thực hiện được hơn 96 km đường giao thông nông thôn...


Ảnh: Quốc lộ 3 mới Thái Nguyên - Chợ Mới đoạn qua thị trấn Đồng Tâm

Song song với phát triển mạng lưới giao thông, huyện cũng tập trung đầu tư hạ tầng về thủy lợi, điện, trường, trạm y tế, nước sinh hoạt, thương mại, đô thị, bưu chính viễn thông… ngày một đồng bộ hơn. Từ 2015 đến hết năm 2019, Chợ Mới triển khai được 44 đầu mục công trình thủy lợi với tổng chiều dài trên 2.172 m phục vụ cho việc tưới tiêu; đầu tư 27 công trình điện, nâng tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn được dùng điện lưới Quốc gia lên 98,3%; xây dựng 06 hạng mục công trình nước sinh hoạt, đảm bảo 93,7% hộ gia đình được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; đầu tư mạng lưới thông tin liên lạc để nối mạng trên diện rộng 14/14 xã, thị trấn; 100% số xã, thị trấn có trụ sở làm việc đạt chuẩn theo quy định; triển khai thực hiện cắm mốc quy hoạch ở 5 tổ dân phố tại thị trấn Đồng Tâm theo quy hoạch chung của huyện; đầu tư, nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Đồng Tâm; đầu tư, xây dựng mới 04 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn lên 15 trường; nâng cấp, xây dựng 13 trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất; xây dựng 64 nhà họp thôn, tổ dân phố đạt chuẩn quy định...

Với mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, thời gian tiếp theo, trên cơ sở kết quả đã đạt được, huyện Chợ Mới tiếp tục tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển như vốn ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài (ODA, ADB…), vốn của các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong nước, vốn vay tín dụng; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng cơ bản theo đúng Luật Đầu tư công; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chợ Mới xác định: Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ, trong đó tập trung cải tạo nâng cấp các tuyến đường Chợ Mới - Quảng Chu, Như Cố - Quảng Chu, Yên Cư - Cao Kỳ; thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Tâm cho phù hợp để thu hút đầu tư, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thị trấn Đồng Tâm, đồng thời thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt như quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch tâm linh; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ, nâng cấp các chợ trên địa bàn; nâng cấp sửa chữa các hồ chứa nước; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình nông nghiệp, nông thôn; đầu tư xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia, các trạm y tế…/.

Thu Cúc