PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới tập trung giải ngân vốn đầu tư công
Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư do huyện Chợ Mới thực hiện là trên 41.800 triệu đồng, đã giải ngân đến hết ngày 30/9 được 24.778 triệu đồng, đạt 59,2% kế hoạch năm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng khu tái định cư Bản Cháo, xã Yên Cư

Trong đó, chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 giải ngân được 3.991 triệu đồng/5.883,9 triệu đồng, đạt 67,8%; vốn đầu tư giao năm 2021 đã giải ngân 20.786,7 triệu đồng/35.958 triệu đồng, đạt 57,8% kế hoạch.

Ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư công. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, nguồn cân đối ngân sách địa phương huyện điều hành giải ngân thấp. Các dự án khởi công mới hiện tại đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; một số dự án chưa đủ điều kiện giải ngân nên đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Hiện nay đã bước vào mùa khô, thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án, huyện Chợ Mới đang đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn, phấn đấu đến cuối năm đạt 100% kế hoạch được giao./.

Hương Lan