PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình vừa ký ban hành Công văn số 3418/UBND-NNTNMT chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hiện nay, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ thường xuyên lên tới 36 - 380C. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong thời gian tiếp theo, số ngày nắng cao hơn trung bình nhiều năm và diễn biến phức tạp, kèm theo thiếu hụt lượng mưa làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động thực hiện phòng cháy rừng và ứng phó với tình huống cháy rừng có thể xảy ra, UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát, không chủ quan, mất cảnh giác. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

Rà soát phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng; chủ động lực lượng, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng đã xây dựng. Phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm nắng nóng; bố trí lực lượng tuần tra, canh gác tại các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao.

Có phương án sẵn sàng, chủ động di rời dân cư ra khỏi khu vực có thể bị ảnh hưởng do cháy rừng, đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì trồng rừng, sử dụng lửa gần rừng trong thời gian cao điểm khô nóng.

Khi xảy ra cháy rừng, khẩn trương chỉ đạo huy động lực lượng để xử lý tình huống cháy; sau khi xảy ra cháy, khẩn trương điều tra xác minh đối tượng gây cháy, xử lý nghiêm theo quy định và có phương án phục hồi rừng.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương. Duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm khô nóng.

Tăng cường lực lượng Kiểm lâm đến các khu vực dễ xảy ra cháy rừng; yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn đăng ký thời gian đốt xử lý thực bì với trưởng thôn, tổ, đồng thời báo cho lực lượng Kiểm lâm trước khi tiến hành đốt để theo dõi, hướng dẫn, kiểm soát quá trình sử dụng lửa. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong và gần rừng vào các ngày có cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV và cấp V.

Thường xuyên theo dõi các diễn biến của thời tiết, kịp thời đưa ra phương án xử lý khi có cháy rừng xảy ra.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động các phương án chữa cháy rừng trên địa bàn, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia chữa cháy khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa tin cảnh báo, dự báo cháy rừng trong thời gian cao điểm.

Các Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn thực hiện nghiêm phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã phê duyệt./.

Bích Huệ