PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh khóa X chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 20
Sáng 14/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 6 (mở rộng) để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Đồng Văn Lưu chủ trì Phiên họp. Cùng dự có lãnh đạo Đoàn ĐBQH, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các một số sở, ngành.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại Phiên họp

Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) tập trung vào thảo luận các nội dung dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật. Ban Pháp chế nhất trí tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự như Tờ trình của UBND tỉnh.

Qua khảo sát tại một số địa phương, Ban Pháp chế cơ bản đánh giá với tiêu chí theo dự thảo và phương án thành lập Tổ, đối chiếu vào điều kiện thực tiễn của cơ sở là hợp lý. Ban đề nghị khi Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh cần hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động của các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo phạm vi liên thôn khi khoảng cách giữa các thôn lớn hoặc những thôn có yếu tố đặc thù để đảm bảo hiệu quả hoạt động; đồng thời rà soát xác định thôn trung tâm để đặt tên cho Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ thực hiện nhiệm vụ.

Khi quyết định số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đến từng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định, UBND tỉnh cần tính toán kỹ lưỡng, bao gồm cả sự tác động của dự kiến sáp nhập thôn, tổ dân phố, hạn chế việc tăng số lượng thành viên trong khi vẫn đảm đương thực hiện nhiệm vụ cũng như không tạo áp lực sắp xếp lại khi sáp nhập.

Tại Phiên họp, Công an tỉnh (cơ quan chủ trì soạn thảo) đã giải trình, làm rõ các nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm thành lập ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu; về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; về mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các nội dung theo đề nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các đại biểu, thống nhất về tiêu chí thành lập, về số lượng thành viên và mức bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo tờ trình dự thảo Nghị quyết để chuẩn bị cho Kỳ họp./.

Hương Lan