PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4
Ngành Y tế đang chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 ngay sau khi tiếp nhận vắc xin do Bộ Y tế phân bổ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn

Trong đợt tiêm chủng này, ngành Y tế tập trung thực hiện mục tiêu tiêm chủng an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu tiêm cho khoảng 90% các đối tượng: Người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp.

Ngành sẽ triển khai tại điểm tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (tỉnh, huyện, xã), đảm bảo đối tượng tiêm chủng được tiếp cận vắc xin đầy đủ và công bằng trên cơ sở có sự đồng thuận, đồng ý của người dân.

Để đảm bảo an toàn cho công tác tiêm chủng, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chuẩn bị kho lạnh để tiếp nhận và bảo quản vắc xin, cấp phát đủ vắc xin, vật tư, phương tiện tiêm chủng. Hướng dẫn các đơn vị bố trí các điểm tiêm chủng phù hợp, đảm bảo cho việc triển khai tiêm thuận lợi, đúng quy định và đạt mục tiêu đề ra.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh duy trì đội cấp cứu lưu động; chuẩn bị các phương án sẵn sàng cấp cứu, xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng tại điểm tiêm và hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu.

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4; tiếp nhận và phân phối, bảo quản vắc xin tới các điểm tiêm chủng đảm bảo đúng quy định; tổ chức triển khai tiêm đảm bảo an toàn tuyệt đối, hiệu quả, đúng tiến độ./.

Ngọc Tú