PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/10/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 ước thực hiện đạt 86% kế hoạch
Chương trình trồng một tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm huy động các nguồn lực trong việc trồng cây, trồng rừng, phục hồi và bảo vệ thiên nhiên với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Tuổi trẻ Bắc Kạn tham gia trồng cây xanh tại khu di tích lịch sử Nà Tu (Bạch Thông)

Theo Kế hoạch triển khai Đề án, Bắc Kạn đề ra mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh trồng được 7.975 nghìn cây xanh (quy đổi tương đương 6.510 ha).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 9/2023 và ước thực hiện cả năm 2023, toàn tỉnh trồng được 6.888,92/7.975 nghìn cây, đạt 86% kế hoạch. Trong đó trồng mới tập trung được 3.014,54 nghìn cây (tương đương 1.515,06 ha); trồng phân tán 3.874,38 nghìn cây (tương đương 3.874,38 ha).

Để thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh theo kế hoạch, đến nay, ngân sách địa phương đã bố trí trên 13 tỷ đồng; huy động xã hội hóa (chủ yếu người dân tự đầu tư) trên 21 tỷ đồng.

Năm 2024 và 2025, tỉnh Bắc Kạn dự kiến trồng 1.418 nghìn cây (tương đương 1.312 ha), trong đó trồng tập trung 212 nghìn cây (tương đương 106 ha/2 năm); trồng phân tán 1.206 nghìn cây (tương đương 1.206 ha/2 năm)./.

Bích Huệ