PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày 15/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1518/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân có 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng có 1 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 3 thủ tục hành chính bị bãi bỏ;

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung./.

Đồng Vân