PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh
Ngày 16/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Thanh tra tỉnh có 3 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và 3 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của danh mục thủ tục hành chính được thay thế./.

Đồng Vân