PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/04/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cuộc thi thiết kế infographic, video “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”
Nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, khẳng định giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó góp phần giáo dục, xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, có khát vọng cống hiến, Đoàn Các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức Cuộc thi thiết kế infographic, video “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Một số hoạt động của Đoàn CCQ tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo Thể lệ Cuộc thi, đối tượng tham gia là Chi đoàn, Đoàn trực thuộc Đoàn CCQ tỉnh. Khuyến khích đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi, mỗi cá nhân có thể gửi dự thi nhiều tác phẩm.

Các tác phẩm dự thi có nội dung phản ánh trung thực về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phản ánh đa dạng, sinh động những quan điểm, tấm gương của Bác Hồ về các lĩnh vực: Bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, Bác Hồ với thanh niên, Bác Hồ với xây dựng văn hóa con người. Tuyên truyền những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giới thiệu những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phê phán, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, xuyên tạc giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Video có thời lượng tối thiểu 3 phút, tối đa 5 phút, đảm bảo hình ảnh rõ nét, sinh động, âm thanh rõ ràng, video có thể có phụ đề. Đối với Infographic phải có bố cục và độ phân giải hợp lý; file ảnh định dạng jpg/jpeg tối thiếu 300dpi, tối đa 10MB.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi trước ngày 4/5/2023. Vòng sơ khảo từ ngày 5/5 - 6/5/2023. Vòng chung khảo từ ngày 8/5 - 14/5/2023. Công bố và trao giải dự kiến ngày 16 - 19/5/2023 nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Thu Trang (tổng hợp)