PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” bắt đầu từ ngày 4/4
Ngày 16/3/2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 255/VNMAC-KHĐP về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/thitructuyen, dành cho các đối tượng là công dân Việt Nam biết sử dụng máy vi tính và các thiết bị điện tử thông minh khác để làm bài thi trực tuyến.

Để tham gia Cuộc thi, hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bom mìn 4/4/2023, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu Thể lệ Cuộc thi; triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Thời gian dự thi bắt đầu từ 8h00 ngày 4/4/2023 đến 17h00 ngày 4/5/2023. Tổng kết và trao giải dự kiến trong tháng 5/2023. 

Kết quả Cuộc thi sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn và Fanpage: http://www.facebook.com/vnmac.gov.vn./.

Thu Trang