PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/10/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảm bảo an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và dịch vụ
Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Bắc Kạn tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung đã xảy ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, rất thương tâm, làm thiệt hại nhiều tính mạng, tài sản của người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Trong số các nguyên nhân gây cháy nổ, không loại trừ việc sử dụng điện không đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Để đảm bảo việc sử dụng điện an toàn, giảm thiểu các nguy cơ về cháy, nổ do sử dụng điện gây ra, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến các văn bản pháp luật về phòng cháy, chứa cháy, kiến thức pháp luật về an toàn điện để đảm bảo việc sử dụng điện an toàn, giảm thiểu nguy cơ về cháy, nổ do sử dụng điện gây ra. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn sử dụng điện theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện.


Công ty Điện lực Bắc Kạn và Sở Công Thương hướng dẫn người dân xã Bằng Thành (Pác Nặm)
sử dụng bóng đèn điện tiết kiệm, an toàn

Công ty Điện lực Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn điện trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân nắm được việc sử dụng điện an toàn từ đó có biện pháp phòng ngừa, đảm bảo việc sử dụng điện an toàn, giảm thiểu các nguy cơ về cháy, nổ do sử dụng điện gây ra. Chỉ đạo các Điện lực rà soát các điều kiện về an toàn sử dụng điện trước khi ký hợp đồng cung cấp điện cho các tổ chức, cá nhân sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều khoản trong hợp đồng mua bán điện để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về an toàn sử dụng điện theo quy định tại Điều 58 Luật Điện lực và các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế, lắp đặt điện cho các công trình dân dụng đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn quản lý, nhất là các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh./.

BH