PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
Thời gian qua, các ngành, lực lượng chức năng trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo hình ảnh tốt đẹp đối với du khách khi đến tham quan, du lịch tại tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, thời gian qua, Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu trong triển khai lực lượng, biện pháp đảm bảo an ninh du lịch trên địa bàn. Lực lượng Công an xác định, đối tượng cần bảo vệ trong lĩnh vực này gồm hệ thống quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chương trình, dự án đầu tư; cơ sở vật chất trong lĩnh vực du lịch; khách trong và ngoài nước đến du lịch tại tỉnh…

Trên cơ sở đó, Công an các địa phương, đơn vị đã thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan, ban, ngành để tập trung quản lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Đồng thời chủ động rà soát, thống kê, theo dõi quản lý khách du lịch, nhất là du khách nước ngoài đến địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hoạt động liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng Công an cũng tích cực phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ và các dịch vụ khác có liên quan đến du lịch; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Để bảo vệ sự an toàn cho du khách, công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động chèn ép, lừa đảo, xâm phạm tính mạng, tài sản của du khách được phát hiện kịp thời; không để xảy ra tình trạng đeo bám, chèo kéo du khách, nhất là trong dịp lễ, tết, lễ hội truyền thống. Toàn Ngành tích cực tuyên truyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến du lịch; tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch 6 tháng đầu năm 2022 luôn được giữ vững ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. 

Cùng với sự nỗ lực của ngành Công an thì các đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển du lịch. Các cơ quan báo chí trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về du lịch. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp tuyên truyền về công tác thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa tại Vườn Quốc gia Ba Bể (huyện Ba Bể). Cùng với đó, các ngành chức năng cũng ban hành cơ chế, chính sách phát triển du lịch nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia phát triển du lịch. 

Hoạt động quản lý nhà nước về du lịch tiếp tục được quan tâm, triển khai hiệu quả. Từ năm 2021 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại 90 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện thẩm định chủ trương đầu tư Dự án du lịch hang Thẳm Phầy (Ba Bể). Trong quá trình thẩm định đã xem xét kỹ các vấn đề tác động đến môi trường, ảnh hưởng đến tài nguyên du lịch và đời sống xã hội ở địa phương. 

Hiện nay, lĩnh vực du lịch đang được tỉnh quan tâm đầu tư phát triển. Theo đó, nhiều dự án đầu tư du lịch sẽ được triển khai nên có nguy cơ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên và tác động tiêu cực đến môi trường. Vì vậy, các ngành chức năng trong tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong lĩnh vực này để tham mưu phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động liên quan đến trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới./.

Ngọc Tú