PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2023
Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 9 nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó có 4 nhiệm vụ lĩnh vực khoa học nông nghiệp gồm: (1) Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi bò lai sinh sản khép kín đảm bảo an toàn sinh học; (2) Dự án ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng cây hồi tại tỉnh Bắc Kạn; (3) Đề tài nghiên cứu nhân giống và gây trồng loài cây Sau Sau theo hướng chuỗi giá trị đa mục đích trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; (4) Dự án tiếp nhận công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chạch sông (Mastacembelusarmatus) tại tỉnh Bắc Kạn.

Có 2 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ gồm: (1) Dự án tiếp nhận công nghệ và chế phẩm sinh học xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi tạo phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn; (2) Dự án ứng dụng kỹ thuật tạo hình đốt sống bằng phương pháp bơm cement cho người bệnh xẹp đốt sống do loãng xương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Có 2 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học y, dược gồm: (1) Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng, chế biến một số loài dược liệu tạo sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp; (2) Dự án xây dựng mô hình sàng lọc người mang gen bệnh Thalassemia từ 17 - 25 tuổi tại tỉnh Bắc Kạn.

Có 1 nhiệm vụ lĩnh vực khoa học xã hội là Đề tài nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay.

Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) có trách nhiệm thông báo tuyển chọn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ xây dựng thuyết minh chi tiết, tổ chức họp hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp, thẩm định nội dung, kinh phí, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng quy định./.

Nông Thị Cúc