PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin từ Sở Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 2.262 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) với 135.702 lượt người tham dự.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngoài ra, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã tham gia, tổ chức được 24 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 26.740 lượt người tham dự; phát hành 26.297 tài liệu PBGDPL; đăng tải trên Internet 1.776 tin, bài, phóng sự.

Ngành chức năng tuyên truyền PBGDPL cho học sinh Trường Tiểu học Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật mới thông qua năm 2021, 2022; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các chính sách, quy định về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, phòng, chống tội phạm; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội và các lĩnh vực pháp luật khác theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, cơ quan có thẩm quyền.

Công tác tuyên truyền PBGDPL được chú trọng thực hiện tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào theo tôn giáo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Theo thống kê, hiện nay, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh có 266 người, cấp huyện có 188 người, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã là 1.973 người; 100% thôn, bản, tổ dân phố có tổ hoà giải với 6.945 hòa giải viên./.

Bích Huệ