PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thông qua một số dự án được triển khai đã mang lại hiệu quả kinh tế, tăng được tính liên kết, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

HTX Hồng Luân tại huyện Chợ Đồn được triển khai Dự án liên kết sản xuất gắn với sơ chế, chế biến,
tiêu thụ sản phẩm gạo bao thai Chợ Đồn

Để Nghị quyết đi vào đời sống, Bắc Kạn đã triển khai các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Năm 2020, trên cơ sở danh mục 14 dự án được UBND tỉnh phê duyệt và nguồn vốn được phân bổ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các huyện và chủ đầu tư dự án cấp tỉnh tổ chức xây dựng, thẩm định, phê duyệt các dự án theo quy định, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các nội dung dự án.

Trong 2 danh mục dự án cấp tỉnh, Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Bí đỏ do HTX Sang Hà làm chủ trì liên kết được phê duyệt kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng, trong đó kinh phí Nhà nước hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng, kinh phí đối ứng là hơn 2,1 tỷ đồng. Dự án đã hỗ trợ tiền thuê tư vấn xây dựng dự án liên kết, hỗ trợ giống vật tư với quy mô 29,6 ha, hỗ trợ kinh phí thực hiện 3 lớp tập huấn, hỗ trợ kinh phí mua máy nông nghiệp.

Trong năm 2020, Dự án đã triển khai thực hiện đảm bảo về diện tích tại huyện Ba Bể, Bạch Thông và Ngân Sơn. Tổng sản lượng bí đạt trên 328 tấn. Đơn vị chủ trì liên kết đã tiến hành thu mua theo hợp đồng ký kết với tổng sản lượng là 157.000 kg, giá thu mua 3.700 đồng/kg, cao hơn giá đã cam kết 1.200 đồng/kg. Số còn lại người dân bán ra thị trường, không có yêu cầu bao tiêu sản phẩm.

Năm 2021, căn cứ nội dung được phê duyệt, Hợp tác xã (HTX) Sang Hà đã phối hợp với UBND các xã tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Dự án. Đến thời điểm hiện nay, HTX Sang Hà đã tiến hành cấp giống, phân bón cho các hộ tham gia liên kết với tổng diện tích 29,6 ha, đồng thời ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai 2 lớp tập huấn cho các hộ tham gia liên kết.

Còn đối với Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ khoai tây nguyên liệu do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tân Nông làm chủ trì liên kết được thực hiện với kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng, trong đó, kinh phí Nhà nước hơn 1,2 tỷ, vốn đối ứng là hơn 589 triệu đồng. Năm 2020, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện theo các nội dung của Dự án được phê duyệt như chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật cho người dân tham gia liên kết; hỗ trợ giống, vật tư cho các hộ dân tham gia Dự án với tổng diện tích là 10,8 ha tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới và xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông. Tổng sản lượng thu hoạch khoai tây đạt trên 100 tấn, Công ty đã thu mua và bao tiêu toàn bộ sản phẩm khoai tây nguyên liệu theo đúng hợp đồng ký kết. Trong năm 2021, Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn để rà soát xác định diện tích, hộ dân thực hiện và mở rộng thêm diện tích trong tháng 11, 12 tới đây.

Đối với dự án cấp huyện, năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt 12 danh mục dự án. UBND các huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo cũng như kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, do đó, các chủ trì liên kết tổ chức triển khai thực hiện dự án cơ bản đảm bảo theo nội dung được duyệt. Các nội dung dự án xuất phát từ nhu cầu thực tiễn hoạt động của các HTX, doanh nghiệp nên khi triển khai đều thuận lợi. Thực hiện các nội dung dự án đều mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình tham gia, tăng được tính liên kết, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, giải quyết công ăn việc làm, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Năm 2021, Bắc Kạn tiếp tục triển khai các dự án liết kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn với tổng số 20 danh mục dự án, trong đó có 3 danh mục dự án cấp tỉnh và 17 danh mục dự án cấp huyện. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì tham mưu thẩm định 2 dự án liên kết cấp tỉnh và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Trong đó, bao gồm Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ lợn thương phẩm siêu nạc của HTX Bánh chưng xanh thực hiện tại xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn và Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lợn sinh sản và lợn thịt thương phẩm của HTX Huy Ngọc thực hiện tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn. Còn dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trâu sinh sản của HTX Truyền Nhi thực hiện tại xã Vi Hương, Lục Bình huyện Bạch Thông hiện nay đang hoàn thiện dự án để tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án.

Đối với 17 danh mục dự án cấp huyện, hiện nay, UBND cấp huyện, thành phố đã phê duyệt 10 dự án. Các dự án được duyệt đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của dự án theo quy định, một số dự án đã hoàn thiện nội dung và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị thanh toán khi được cấp kinh phí.

Qua thời gian thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhìn chung, các chủ đầu tư dự án đã thực hiện đúng theo các nội dung của dự án được duyệt, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của dự án, tiến hành cấp giống, vật tư đầy đủ cho các hộ dân tham gia liên kết, thực hiện giải ngân nguồn vốn được phân bổ cho các hộ dân và các bên tham gia liên kết theo hợp đồng đã ký kết. Các hộ dân tham gia liên kết nhiệt tình hưởng ứng thực hiện dự án và yên tâm tổ chức sản xuất, không lo đầu ra cho sản phẩm.

Tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện Nghị quyết còn gặp một số khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân cũng như bao tiêu sản phẩm của các HTX và Công ty. Bên cạnh đó, quy mô một số loại vật nuôi như trâu, bò thịt, trâu bò sinh sản và dê như hiện nay rất khó thực hiện, do quy mô quá lớn so với năng lực của các HTX trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp từ ngân sách nhà nước 30% là quá thấp so với các chính sách khác. Vì vậy, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ giống vật tư và quy mô một số loại vật nuôi quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND để Nghị quyết phù hợp với thực tiễn, đi vào đời sống Nhân dân./.

Hương Lan