PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần, từ 28/11 - 3/12/2022
Trong tuần, từ 28/11 đến 3/12/2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 46; Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ mười và nhiều sự kiện quan trọng, nổi bật khác.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội thảo lấy ý kiến về phương án đầu tư công trình sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ

Sáng 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng chủ trì Hội thảo lấy ý kiến về phương án đầu tư công trình sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ. Dự và chỉ đạo có đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, sân vận động là công trình quan trọng mang tính biểu tượng của tỉnh Bắc Kạn, vì vậy, mong muốn đại biểu dự Hội thảo đóng góp các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, giúp tỉnh tiếp tục bổ sung các phương án hoàn thiện công trình trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến nội dung về quy mô đầu tư, vốn triển khai thực hiện, phân kỳ đầu tư dự án…

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thành phố Bắc Kạn, UBND tỉnh cần tính toán hợp lý tổng mức đầu tư đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh để không lãng phí nguồn vốn đầu tư. Lưu ý công tác quản lý công trình sau khi đưa vào sử dụng; tính toán, đảm bảo nguồn chi cho bộ máy quản lý, vận hành sân vận động sau khi đưa vào hoạt động…

Kết luận Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến đóng góp đối với phương án đầu tư sân vận động và các hạng mục phụ trợ, đây là cơ sở để UBND tỉnh đề xuất phương án điều chỉnh quy mô đầu tư dự án với HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư cùng các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tính toán phù hợp tổng mức đầu tư cũng như quy mô dự án; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc lấn chiếm đất để canh tác của người dân đối với diện tích đã quy hoạch để làm sân vận động và các hạng mục phù trợ…

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh

Sáng 30/11, các đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh.

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt 19 văn bản là các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành về công tác quản lý cán bộ; phòng thủ dân sự; quản lý, giám sát việc thi hành án hình sự; công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước; lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và các nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị sau Hội nghị này, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh bằng các kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình, đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, Nhân dân thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý; phát huy có hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đảm bảo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên được phân công phụ trách các đảng bộ, cơ quan chỉ đạo, đôn đốc việc quán triệt, học tập và chỉ đạo thực hiện việc ban hành các chương trình hành động để thực hiện tại các cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra các chi bộ trực thuộc về việc riển khai các chỉ thị, nghị quyết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, tính đến thời điểm hiện nay, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2022 cơ bản đạt và vượt kế hoạch, còn 6 chỉ tiêu chưa đạt. Đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu năm 2022. Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý sử dụng tài sản Nhà nước đảm bảo hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí; chủ động phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi, phòng chống thiên tai; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, khoáng sản. Làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Quán triệt và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10/1/2023. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội; hoạt động văn hóa dịp Tết Nguyên đán. Chú trọng công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động làm tốt công tác tuyển quân năm 2023…

Tham dự Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 30/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên dự cuộc họp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn là một nội dung rất quan trọng của tỉnh, là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển, là tiền đề để Bắc Kạn thực hiện mục tiêu từ một tỉnh còn nhiều khó khăn từng bước trở thành tỉnh phát triển khá của vùng.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia đã tập trung trao đổi, thảo luận, xem xét tính hợp lý và sự đảm bảo để phù hợp quy định của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch; cho ý kiến về việc đánh giá phương pháp lập quy hoạch và nội dung bản Quy hoạch Bắc Kạn, việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch về dữ liệu, chồng lớp bản đồ; xác định vai trò, vị thế của tỉnh trong vùng; quan điểm, triết lý, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong kỳ quy hoạch; định hướng phát triển trong từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ không gian từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của Bắc Kạn để khai thác có hiệu quả nhất về tài nguyên, lợi thế, nhất là lợi thế về lâm nghiệp…

Tại cuộc họp, 100% phiếu từ Hội đồng thẩm định đã đồng ý thông qua Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung.

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 12 (mở rộng)

Sáng 1/12, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Nông Quang Nhất chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 12 (mở rộng).

Dự Phiên họp có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hồ Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Từ Đông Điền. 

Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết và một số nội dung quan trọng khác trình HĐND tỉnh khóa X xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp thường lệ).

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp, hoàn thiện tốt các nội dung trình Kỳ họp thứ 11 sắp tới. Các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chỉ đạo đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ tài liệu để tham gia ý kiến tại Kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở tham gia chất vấn, trả lời chất vấn chủ động xây dựng báo cáo và gửi sớm cho đại biểu nghiên cứu trước. Các đại biểu được chấn vấn trả lời ngắn gọn, xúc tích, đúng trọng tâm, trọng điểm vấn đề được chất vấn để tiết kiệm thời gian, đảm bảo đúng chương trình Kỳ họp. Rút gọn nội dung các tờ trình; chuẩn bị tốt các điều kiện để Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào các ngày từ 9 - 11/12/2022 đạt kết quả tốt nhất.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 46 (khóa XII)

Sáng 2/12, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 46 (khóa XII) bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hội nghị đã cho ý kiến về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập" và mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh; nội dung Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa X; dự kiến Chương trình và một số nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười.

Hội nghị cũng đã thực hiện công tác cán bộ và bàn một số nội dung thuộc thẩm quyền quy định.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười (khóa XII)

Sáng 3/12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười (khóa XII) đã diễn ra tại Hội trường tỉnh. Các đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến về: Kết quả công tác năm 2022, Nghị quyết nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2023; dự toán ngân sách năm 2023; phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; thực hiện công tác cán bộ và bàn một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, linh hoạt, bám sát tình hình của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt chính quyền và sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022; các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tin tưởng, tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết nhiệm vụ; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và Chương trình giáo dục phổ thông mới. Nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; củng cố, tăng cường năng lực cho hệ thống y tế cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động phương án ứng phó với dịch bệnh mới có thể xảy ra.

Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng và giải quyết việc làm. Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích.

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; quan tâm giải quyết kịp thời các vấn đề dư luận xã hội, báo chí và người dân quan tâm, phản ánh. Giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; trước mắt, tập trung làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương. Nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập, làm theo Bác phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương. Kịp thời nắm bắt và định hướng về thông tin, tư tưởng và dư luận xã hội; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên thiết thực tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ năm 2023./.

Bích Huệ (tổng hợp)