PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần, từ 12/4 - 18/4/2021
Tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 14; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba; Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Hát Sli của người Nùng” và giao lưu nghệ thuật chào mừng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam… là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần, từ 12/4 - 18/4/2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 14

Chiều 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thay đổi một số nội dung trong Chương trình hoạt động toàn khóa và năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các dự thảo báo cáo, nghị quyết trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba.

Hội nghị cũng cho ý kiến về thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa IX.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba

Trong 2 ngày, từ 15/4 - 16/4, các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý I và bàn, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.  

Các đại biểu nhất trí nhất cao với các dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy được trình bày tại Hội nghị (Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016 - 2020).

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định trong tất cả các quy trình nhằm lựa chọn được những đại biểu ưu tú, đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu và chất lượng. Ngay sau Hội nghị này, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo.

Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Hát Sli của người Nùng” và giao lưu nghệ thuật chào mừng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Hát Sli của người Nùng” và giao lưu nghệ thuật chào mừng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức tối 18/4 tại Nhà Văn hóa tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng biểu dương các tập thể, cá nhân, các nghệ nhân đã tham gia nghiên cứu, sưu tầm, hỗ trợ, cung cấp thông tin để xây dựng hồ sơ khoa học di sản nghệ thuật trình diễn “Hát Sli của người Nùng” ở xã Xuân Dương, huyện Na Rì. Để bảo vệ cho di sản trường tồn với thời gian, lưu truyền, kế thừa và phát triển hơn nữa về quy mô cũng như giá trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các cấp, ngành từ tỉnh đến huyện, đặc biệt là các nghệ nhân dân gian và cộng đồng dân cư tại các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt cho thế hệ trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có “Hát Sli của người Nùng”. Tiếp tục tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ cộng đồng, gia đình và nghệ nhân tổ chức truyền dạy, trình diễn, quảng bá di sản. Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ nghệ nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân. Tích cực tham mưu để phát huy các giá trị di sản trong cộng đồng phục vụ phát triển du lịch, nâng cao đời sống cho người dân…/.

BÍch Huệ (tổng hợp)