PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần, từ 22/11 - 26/11/2021
Chủ trì họp thông qua một số nội dung trình Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2021; Hội thảo lấy ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết chuyên đề trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu; dự Lễ động thổ xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể… là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh trong tuần, từ 22/11 - 26/11/2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Họp thông qua nội dung trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

Chiều 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thông qua 3 tờ trình nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa X, gồm:

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm giai đoạn 2022 - 2024;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các đơn vị được giao chủ trì tham mưu các tờ trình dự thảo Nghị quyết tiếp thu các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, gửi các ban HĐND tỉnh thẩm tra đúng thời gian quy định.

Họp bàn về tổ chức Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021

Phát biểu tại cuộc họp sáng 23/11 về tổ chức Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo tại tỉnh Bắc Kạn năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh, đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn nhằm góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các hoạt động của Triển lãm theo đúng kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị huy động lực lượng tham dự Triển lãm đảm bảo sự đa dạng về thành phần, đúng đối tượng, đúng chủ đề. Các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Triển lãm gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh.

Hội thảo đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết chuyên đề trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khoá XII)

Chiều 25/11, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội thảo đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết chuyên đề trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khoá XII).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với 3 dự thảo Nghị quyết chuyên đề về:

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị các đại biểu, cơ quan tham mưu xây dựng các dự thảo Nghị quyết tiếp tục nghiên cứu cho ý kiến và bổ sung, hoàn thiện dự thảo để trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu.

Dự Lễ động thổ dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ động thổ dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể vào chiều 25/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng, có ý nghĩa rất lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh. Dự án khi hoàn thành sẽ cải thiện mạng lưới giao thông, rút ngắn thời gian, quãng đường đến hồ Ba Bể; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, du khách đến tham quan, thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Chủ đầu tư Dự án, các ngành và chính quyền các cấp tích cực, nỗ lực hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, trước hết là thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục có liên quan đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Đề nghị các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc theo hồ sơ thiết kế được duyệt, thường xuyên bám sát điều kiện thực tế cụ thể, báo cáo kịp thời để Chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án có sự điều chỉnh phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất.../.

Bích Huệ (tổng hợp)