PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm hoạt động nổi bật trong tuần, từ 16/5 - 20/5/2022
Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”; triển khai, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và một số văn bản mới của Trung ương và của tỉnh… là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh trong tuần, từ 16/5 - 20/5/2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Chiều 16/5, tại trụ sở Tỉnh ủy, các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp, làm việc với đoàn công tác của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua; kiến nghị với Đảng và Nhà nước cùng các bộ, ngành Trung ương thời gian tới tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát triển hạ tầng giao thông; có cơ chế, chính sách cho người dân trồng và giữ rừng...

Chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Chiều 17/5, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành liên quan để chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên dự buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2022 và một số vấn đề khác theo đề nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh…

Qua trao đổi, thảo luận, các đại biểu dự buổi làm việc đã đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành chức năng xem xét, sớm ban hành văn bản mới thay thế những văn bản đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp; điều chỉnh một số luật, văn bản hướng dẫn còn chồng chéo, chưa thống nhất, đồng bộ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan để nghiên cứu hoặc có đề xuất, kiến nghị cụ thể trên cương vị công tác của mỗi ĐBQH.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục chấp hành nghiêm quy chế phối hợp trong thực hiện các buổi làm việc với Đoàn ĐBQH. Lãnh đạo sở, ngành tham dự các cuộc họp đúng thành phần quy định; tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến ở góc độ của cơ quan chuyên môn đối với những nội dung được xin ý kiến; tăng cường hơn nữa việc phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong giải quyết công việc, cũng như đề xuất những vấn đề của ngành mình, của địa phương mình...

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” vào sáng 19/5, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã khẳng định Đề án OCOP được triển khai thành công, thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân trong phát triển sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường; khai thác được tiềm năng, bản sắc văn hóa của Bắc Kạn; góp phần thay đổi bộ mặt của đô thị và nông thôn, quảng bá hình ảnh Bắc Kạn, người dân Bắc Kạn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án OCOP giai đoạn 2021 - 2025; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền nội dung các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và nội dung Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025 để các cấp, các ngành, người dân hưởng ứng tham gia. Lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện có hiệu quả các chính sách để hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tập trung củng cố, nâng cấp các sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP cả về quy mô và chất lượng…

Quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) 

Chiều 20/5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và triển khai một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

Theo đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nhiều nội dung văn bản quan trọng gồm:

Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới;

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước;

Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước đối với cấp ủy địa phương;

Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030;

Quy định số 65-QĐ/TW ngày 25/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ;

Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện;

Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 5/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh;

Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp;

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến quán triệt nghiêm túc những nội dung Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII và các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh tại cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác giải ngân xây dựng cơ bản; chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 - 2022 và tuyển sinh năm học 2022 - 2023 đảm bảo an toàn, đúng quy định; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; thường xuyên nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội …

***

Cũng trong tuần, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử Nà Tu nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Ngân Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại tiêu thụ Bí xanh thơm, sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022, dự Lễ công bố xã Thanh Thịnh (Chợ Mới) và xã Phương Viên (Chợ Đồn) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021…/.

Bích Huệ (tổng hợp)