PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần, từ 17/6 - 21/6/2024
Từng bước phát triển bền vững hoạt động chế biến gỗ; tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần, từ ngày 17 - 21/6/2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Từng bước phát triển bền vững hoạt động chế biến gỗ

Ngày 17/6, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện công tác quản lý hoạt động chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Kạn xác định phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới. Phát triển đa dạng các sản phẩm gỗ và tham gia sâu vào chuỗi sản xuất các sản phẩm gỗ có giá trị gia tăng cao trong khu vực; tận dụng tối đa các phế phẩm, phế liệu để sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành sản xuất khác và đảm bảo về công tác bảo vệ môi trường. Mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chế biến gỗ và hướng tới xuất khẩu, phấn đấu sản phẩm chế biến gỗ là một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh…

Chỉ thị nêu rõ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh việc để xảy ra tình trạng cơ sở chế biến gỗ mới đầu tư, hoạt động sản xuất nhưng không đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, đầu tư... Chịu trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong việc quản lý các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến gỗ chủ động liên kết với các bên liên quan để thực hiện sản xuất theo chu trình khép kín từ khâu trồng rừng đến khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ gỗ rừng trồng...

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả để khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Tại Công văn số 4082/UBND-NNTNMT ngày 18/6, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi kịp thời, hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và cuộc sống của người chăn nuôi; đặc biệt coi công tác phòng, chống và tổ chức khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay với phương châm “phòng chống dịch như chống giặc”, “ phòng là chính, cơ sở và người dân là chính”.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực hợp pháp để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; xử lý, tiêu huỷ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh; chủ động triển khai các biện pháp, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển động vật bệnh, vứt xác động vật chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường…

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án giao thông đường bộ

Ngày 20/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4155/UBND-GTCNXD yêu cầu các cơ quan chuyên môn về xây dựng, Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án liên quan tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án giao thông đường bộ.

Sở Giao thông vận tải và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn, quy trình, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công; chú trọng nâng cao trách nhiệm, năng lực của cán bộ để đáp ứng yêu cầu công việc, đảm bảo chất lượng, tiến độ trong công tác thẩm định dự án và thiết kế sau thiết kế cơ sở. Tổ chức kiểm tra trong quá trình thi công và kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình đảm bảo theo các quy định. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về chất lượng xây dựng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công công trình giao thông.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Ngày 20/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 423/KH-UBND đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục nghề nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ trên cơ sở các quy định của ngành và địa phương cũng như xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của nhà giáo, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức./.

Thu Cúc (tổng hợp)