PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm tựa vững chắc của hộ nghèo
Thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã triển khai nhiều chính sách tín dụng ưu đãi, thể hiện vai trò là “điểm tựa” vững chắc cho người dân trong công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bà Hoàng Thị Minh, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể được vay vốn Ngân hàng CSXH để phát triển chăn nuôi

Vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH đã được chuyển tải tới hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách với quy trình thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi. Cùng với đó, các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay để giúp người vay sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích cho vay. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của người vay, không ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước mà tích cực sản xuất kinh doanh có hiệu quả… Nhờ vậy, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao.

Thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh đã triển khai các chính sách hỗ trợ đảm bảo chính xác, kịp thời.

Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh đã phân giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các huyện, thành phố. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố khẩn trương phối hợp với UBND, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, các Tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát nhu cầu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện giải ngân cho vay.

Tính từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh đạt trên 39.000 triệu đồng cho 786 khách hàng vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 30.000 triệu đồng, với 441 lao động. Dư nợ cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học trực tuyến 3.930 triệu đồng, với 311 hộ vay vốn cho 393 học sinh, sinh viên. Dư nợ cho vay nhà ở xã hội 3.928 triệu đồng, với 18 hộ. Dư nợ cho vay cơ sở giáo dục tiểu học, mầm non ngoài công lập 1.300 triệu đồng, với 16 cơ sở.

Từ nguồn vốn này đã góp phần quan trọng vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương. Chính sự phù hợp, kịp thời trong việc triển khai các chương trình đã gia tăng hiệu quả nguồn vốn, trách nhiệm, quyết tâm cho người nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, gói cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học trực tuyến đã giúp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo nội dung học tập theo chương trình.

Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách và các nội dung theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; chủ động phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 theo mục tiêu đề ra; tập trung cân đối nguồn vốn, phối hợp chặt chẽ với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho phát triển kinh tế gia đình, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chỉ tiêu kế hoạch được giao./.

Hương Lan