PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh trong tuần, từ 8/8 - 12/8/2022
Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường quản lý mua bán sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính “không chờ”… là những thông tin văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh trong tuần, từ ngày 8/8 - 12/8/2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia

Tại Công văn số 5140/UBND-TH ngày 8/8/2022, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 4/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Cụ thể, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị, địa phương tập trung cao độ, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương nếu để chậm tiến độ phải điểm kiểm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh.

Tăng cường quản lý mua bán sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa

Đây là nội dung Công văn số 5174/UBND-VXNV ngày 9/8/2022 của UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết; kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh, khan hiếm thuốc, trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các loại thuốc, trang thiết bị y tế phòng chống dịch cúm mùa bất hợp lý. Kiểm tra, ngăn chặn các đơn vị thu mua, đầu cơ, giao bán trên mạng trái phép thuốc, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch cúm mùa để trục lợi, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi có biểu hiện nghi ngờ cần đến các cơ sở y tế, trạm y tế xã, phường để khám bệnh, xét nghiệm và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ…

Thực hiện Dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

“Nâng cao nhận thức, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” là một trong những mục tiêu Kế hoạch số 506/KH-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo đó, đối tượng thụ hưởng là phụ nữ và trẻ em tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn; ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn (lấy chồng nước ngoài trở về), phụ nữ khuyết tật.

Địa bàn triển khai Kế hoạch là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó ưu tiên nguồn lực cho địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã ATK theo Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc và các quyết định sửa đổi, bổ sung.

Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính “không chờ”

Trong tháng 8 - 9/2022, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lựa chọn những thủ tục hành chính (TTHC) có tính khả thi, phù hợp, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp để đưa ra thực hiện, giải quyết theo hình thức “không chờ”… đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5298/UBND-NCPC ngày 12/8/2022.

Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương đề xuất giải pháp tái cấu trúc quy trình để đáp ứng được việc giải quyết TTHC “không chờ” đối với một số TTHC, báo cáo UBND tỉnh để có hướng xử lý đối với một số TTHC “gần” đáp ứng thực hiện TTHC “không chờ”. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền để đông đảo người dân, doanh nghiệp được biết và thực hiện. Hằng quý, báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc giải quyết TTHC “không chờ” lồng ghép tại báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử…

Triển khai Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030”

Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 512/KH-UBND thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ triển khai Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030”.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, cập nhật xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án, từng bước nâng cao chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ môi trường, hạn chế, giảm thiểu rủi ro trong xây dựng, phát triển đô thị theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời triển khai đầy đủ, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, kiểm soát và giảm mức độ ô nhiễm trong đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh./.

Thu Cúc (tổng hợp)