PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điều lệ “Giải Báo chí về Thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn” năm 2022
Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức “Giải Báo chí về Thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn” năm 2022 nhằm khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí đối với công tác tuyên truyền hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông qua tổ chức Giải cũng để động viên, khuyến khích, tạo động lực cho hội viên, nhà báo, cộng tác viên nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Văn Tiến phát động Giải báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Tác giả tham gia Giải là công dân Việt Nam, bao gồm nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp đang công tác, sinh sống ở trong hoặc ngoài tỉnh Bắc Kạn, có tác phẩm báo chí phù hợp với yêu cầu, tiêu chí của Giải.

Về nội dung, đề tài tác phẩm phản ánh thành tựu trong triển khai thực hiện đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước ở Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh Bắc Kạn; thành tựu của tỉnh Bắc Kạn trong hội nhập, phát triển, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phản ánh những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; các tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập phát triển. Phản ánh những thành tựu của tỉnh Bắc Kạn trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về quyền con người, đặc biệt là việc chăm lo đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương.

Nội dung tác phẩm cũng có thể giới thiệu, phản ánh bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống, hình ảnh con người trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh; môi trường đầu tư ổn định, an toàn và hấp dẫn với những tiềm năng, lợi thế của địa phương; việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế...

Tác phẩm dự Giải phải được đăng, phát từ ngày 1/1/2022 đến 15/11/2022 trên các ấn phẩm của cơ quan báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí của Giải.

Về cơ cấu giải thưởng gồm 2 giải A, 6 giải B và 12 giải C. Mức thưởng đối với giải A là 4.400.000 đồng; giải B 3.300.000 đồng và giải C 2.200.000 đồng.

Xem chi tiết Điều lệ tại đây./.

Bích Huệ