PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy
Chiều 02/3/2021, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả năm 2020 và tình hình hoạt động những tháng đầu năm 2021. Trong năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết, cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo đầy đủ, kịp thời. Ban đã tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020 “Năm dân vận khéo”; tổ chức tổng kết Đề án số 06-ĐA/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả Phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn hiện nay; biểu dương 42 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 - 2020. Sau tổng kết Đề án, đã tổ chức 02 hội thảo tại cấp huyện và tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 03-KL/TU ngày 10/12/2020 về tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào “Dân vận khéo”…

Trong 02 tháng đầu năm 2021, Ban Dân vận đã tập trung tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổng kết công tác dân vận; tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và Phong trào “Dân vận khéo”, hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020; tham mưu triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021, trọng tâm là “Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”…

Tại buổi làm việc, Ban Dân vận đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương nghiên cứu, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận cơ sở giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể tỉnh giai đoạn 2022 - 2025”; Đề án “Đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2021 - 2025”. Ban đề xuất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền”.

Hiện nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy có 15 biên chế (trong tổng số 16 biên chế được giao) với 02 phòng chuyên môn. Ban kiến nghị xem xét cho thành lập thêm 01 phòng chuyên môn và bố trí thêm biên chế thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ của đơn vị.

Các kiến nghị, đề xuất được các đại biểu thảo luận, làm rõ tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh đánh giá cao những nỗ lực của Ban Dân vận trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhất là tham mưu thực hiện các Đề án liên quan đến công tác dân vận.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị bản thân từng công chức của Ban Dân vận cần tự nâng cao trình độ, năng lực, tiếp cận văn bản mới để nâng cao chất lượng chuyên môn; tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai các đề án, kế hoạch; nâng cao chất lượng công tác tham mưu ban hành văn bản. Đồng thời có kế hoạch cụ thể để triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; tăng cường nắm tình hình Nhân dân thông qua đội ngũ cốt cán, tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo được kịp thời…/.

Hương Lan