PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn
Sáng 23/3, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Các đại biểu dự buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Chỉ thị số 13-CT/TW ban hành đã được Bắc Kạn nghiêm túc triển khai từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Bắc Kạn hiện có tổng diện tích đất lâm nghiệp là 417.539 ha, chiếm 86% tổng diện tích tự nhiên. Tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước, trong đó năm 2021 là 73,4%, năm 2022 là 73,35%. Đến hết năm 2022, Bắc Kạn có tổng diện tích đất có rừng trên 356.475 ha, diện tích rừng tự nhiên trên 272.349 ha, diện tích đất rừng trồng hơn 101.247 ha. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng từ 300.000 - 350.000 m3/năm.

Công tác phát triển rừng được các cấp, ngành quan tâm. Cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực trồng rừng theo các chương trình dự án và tự đầu tư. Tỉnh cũng khuyến khích các chủ rừng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn cây trồng phù hợp, trong đó tập trung vào các loài cây gỗ lớn đa mục đích, từng bước hình thành vùng sản xuất nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến gỗ. Những năm gần đây, số vụ vi phạm về phá rừng mặc dù vẫn còn ở mức cao, tuy nhiên về tính chất, mức độ vi phạm đã có chiều hướng giảm.

Tại buổi làm việc, tỉnh Bắc Kạn đã kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng Đoàn Quốc hội xem xét điều chỉnh nội dung tại Chỉ thị số 13-CT/TW “không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Chính phủ quyết định)" và điều chỉnh khoản 2 Điều 14 Luật Lâm nghiệp năm 2017 theo hướng mở cho phép các tỉnh có diện tích rừng tự nhiên lớn, độ che phủ rừng cao được thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sản xuất ở mức độ phù hợp và phân cấp thẩm quyền quyết định cho HĐND tỉnh, UBND cấp tỉnh để tạo điều kiện thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Bắc Kạn cũng đề nghị Trung ương tăng mức khoán bảo vệ rừng tự nhiên, phòng hộ và rừng sản xuất, đồng thời có chính sách đặc thù với những tỉnh có diện tích đất rừng lớn như Bắc Kạn. Đề nghị Chính phủ sớm thực hiện đầy đủ các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể, thống nhất việc trồng bổ sung, làm giàu rừng tự nhiên để tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên…

Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn đã được đoàn công tác giải đáp tại Hội nghị.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh thông tin thêm, với diện tích rừng lớn, song người dân Bắc Kạn vẫn còn nhiều khó khăn, làm sao để người dân sống được từ rừng là vấn đề tỉnh Bắc Kạn trăn trở nhiều năm qua. Qua việc khảo sát thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, đoàn công tác đã nắm được cơ bản tình hình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Bắc Kạn mong muốn Trung ương quan tâm tháo gỡ khó khăn cũng như giải quyết các kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn, giúp cho người dân trên địa bàn tỉnh có thể phát triển kinh tế, sống được từ rừng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.

Đồng chí Bí thư cũng kiến nghị Trung ương quan tâm phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông của địa phương; mong muốn Trung ương có thêm chính sách phù hợp cho địa phương có diện tích rừng lớn như Bắc Kạn.


Đ/c Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá, Bắc Kạn đã thực hiện đồng bộ quản lý nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng, đúng theo tinh thần Chỉ thị 13-CT/TW, với kết quả là tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước. Tỉnh đã rà soát chặt chẽ các dự án có tác động đến rừng; đổi mới thu hút đầu tư vào nông, lâm nghiệp đi đôi với trồng rừng gắn với phát triển công nghiệp chế biến gỗ; có những hình thức, cách làm đa dạng trong bảo vệ rừng gắn với chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng tình với những giải pháp của tỉnh trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Bắc Kạn cần rà soát, bổ sung, ban hành các chương trình, kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, nghiên cứu xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch bài bản, đồng bộ với quản lý rừng; rà soát các vướng mắc cơ chế để tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ; xử lý các vấn đề nóng trong bảo vệ rừng. Cần có giải pháp căn cơ để nâng cao tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh và có giải pháp để đảm bảo sinh kế cho người dân, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất đai, làm tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nhất là cho người dân sống gần rừng.

Đối với những kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn và các địa phương khác về chính sách, đồng chí đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát để xây dựng chính sách, cải cách mạnh mẽ các quy định về quản lý đất đai theo hướng phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Một số nội dung về phát triển thị trường tín chỉ các bon, cần tiếp tục nghiên cứu có tính hệ thống, giúp các địa phương khai thác tiềm năng về rừng để phát triển, tuy nhiên phải đảm bảo các cam kết quốc tế và quy định của Chính phủ Việt Nam.

Các ý kiến còn lại, đồng chí yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập tiếp thu, nghiên cứu kỹ để giúp Ban Chỉ đạo có tham mưu chính xác, toàn diện cho Trung ương.

Đồng chí mong muốn Bắc Kạn sẽ cùng phối hợp với Trung ương trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW và công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng để phục vụ sự phát triển của đất nước.

Dịp này, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Kạn 2 tỷ đồng.


Đ/c Trần Tuấn Anh tặng Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Kạn 2 tỷ đồng


Đ/c Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và lãnh đạo tỉnh trồng cây tại Khu di tích lịch sử Nà Tu

Buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông./.

Hương Lan