PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ đồng ý dừng chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý dừng chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II (tại Văn bản số 520/TTg-CN ngày 22/4/2021).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên (thứ 5 từ trái sang) kiểm tra thực địa
tại Khu Công nghiệp Thanh Bình

Khu Công nghiệp Thanh Bình (huyện Chợ Mới) là khu công nghiệp duy nhất của tỉnh Bắc Kạn, được quy hoạch với tổng diện tích 153,8 ha. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Thanh Bình được chia thành 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn I đã được đầu tư xây dựng từ năm 2007 và đi vào hoạt động từ năm 2012 với diện tích 73,5 ha.

Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II có diện tích 80,3 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 14/6/2016; UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 25/12/2017. Dự án do Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Kạn làm Chủ đầu tư; tổng mức đầu tư của Dự án là 390 tỷ đồng, cơ cấu nguồn vốn gồm vốn Trung ương hỗ trợ, vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác; thời gian thực hiện từ năm 2016 - 2020.

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, Dự án chưa thể thực hiện được theo tiến độ thời gian đã đề ra. Đến tháng 12/2020, Dự án mới chỉ triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư và được bố trí số kế hoạch vốn là 2,5 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công để thực hiện. Trong khi đó, tỉnh Bắc Kạn đang có nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II.

Để triển khai thực hiện Dự án bằng nguồn vốn của nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, ngày 14/12/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Văn bản số 7418/UBND-GTCNXD đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đồng ý dừng chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề xuất của UBND tỉnh Bắc Kạn dừng chủ trương Dự án do có khó khăn về nguồn vốn đầu tư công và để kêu gọi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư là có cơ sở xem xét. Ngày 01/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (tại Văn bản số 1824/BKHĐT-GSTĐĐT).

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Bắc Kạn, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý dừng chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Kạn chủ trì xử lý các vấn đề có liên quan đến việc dừng thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật; không để thất thoát vốn Nhà nước; xem xét việc triển khai Dự án bằng nguồn vốn khác theo đúng quy định của pháp luật./.

Hương Dịu