PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/10/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giao ban công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2023
Sáng 4/10, tại huyện Ngân Sơn, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác dân vận 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 9 tháng năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị đạt được những kết quả khá toàn diện. Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận; nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động Nhân dân được đổi mới, bám sát yêu cầu thực tế của địa phương. Công tác dân vận các cơ quan Nhà nước tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính - xã hội tiếp tục hướng về cơ sở nắm tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân, đoàn viên, hội viên. Lực lượng vũ trang tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai tốt các nhiệm vụ vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác tổ chức đại hội nông dân, đại hội công đoàn được các cấp thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

Ban Dân vận các cấp đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận; nắm, theo dõi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp, hướng dẫn các ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác dân vận theo kế hoạch; chủ động tham mưu tổ chức sơ, tổng kết các văn bản về công tác dân vận; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng công tác dân vận cho cán bộ cơ sở; triển khai Đề án số 06-ĐA/TU ngày 3/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khối dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025” theo kế hoạch; tham mưu tổ chức thành công Hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn, điển hình tiên tiến lần thứ XII năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của Đảng thời gian qua còn một số tồn tại như một số cấp ủy chưa quan tâm đổi mới, toàn diện về công tác dân vận phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, chưa phát huy được vai trò của khối Dân vận cơ sở; việc nắm và dự báo tình hình Nhân dân có lúc chưa chủ động, kịp thời …

Hội nghị đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 là tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường, nắm chắc tình hình Nhân dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổ chức các hoạt động “Tháng cao điểm thực hiện công tác dân vận”; tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy …

Đ/c Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến của các đại biểu và nhấn mạnh, hệ thống dân vận trong toàn tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng chí đề nghị Ban Dân vận các cấp rà soát lại các nhiệm vụ năm 2023, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm đã xác định tại Hội nghị.../.

Hương Dịu