PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giao ban công tác tuyên giáo quý III/2022
Sáng 20/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III/2022. Đồng chí Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Văn Bảy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong quý III/2022, toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên giáo; tích cực tham mưu việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao tính kịp thời trong công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và công tác đấu tranh chống thông tin xấu, độc, sai trái, thù địch. Tăng cường định hướng thông tin, tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại. Hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra đúng định hướng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được quan tâm chỉ đạo. Công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp cùng cấp được quan tâm… Qua đó góp phần tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, uy tín, vị trí của ngành Tuyên giáo ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trong quý III/2022 vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tham mưu cho cấp ủy, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo có lúc chưa chủ động, chưa kịp thời, có nội dung chất lượng chưa cao. Việc nắm bắt, báo cáo về tình hình dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời, thông tin chưa nhiều, nhất là những nội dung thông tin liên quan đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối khoa giáo trong công tác kiểm tra việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo có lúc chưa thường xuyên…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tuyên giáo trong quý III/2022, đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Để thực hiện tốt công tác tuyên giáo của Đảng trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc rà soát lại các nhiệm vụ năm 2022, đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác năm và chuẩn bị tốt kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2023 để tham mưu cấp ủy cùng cấp triển khai công tác tuyên giáo phù hợp với tình hình địa phương. Quan tâm hướng dẫn thực hiện công tác tuyên giáo ở cơ sở. Trong công tác tuyên truyền cần quan tâm đến các sự kiện, ngày lễ lớn. Các sở, ngành, địa phương quan tâm công tác tuyên truyền trực quan, tạo không khí phấn khởi động viên, khuyến khích Nhân dân, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ trong từng thời điểm. Thực hiện tốt công tác thăm nắm tình hình dư luận, tham mưu kịp thời các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm.../.

Hương Dịu