PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giao quản lý và phát huy các di tịch lịch sử cấp tỉnh
Ngày 27/11/2020, UBND huyện Bạch Thông ban hành Quyết định số 2825/QĐ-UBND giao cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử cấp tỉnh trên địa bàn huyện được công nhận từ tháng 12/2019 đến nay.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Di tích lịch sử Nhà ông Hoàng Văn Lường - Nơi đồng chí Đức Xuân bị địch sát hại năm 1944 tại thôn Nà Liềng, xã Quân Bình (nay là xã Quân Hà); Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Hoa Sơn - Nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân địa phương tại thôn Đon Bây, xã Vi Hương và Di tích lịch sử Ngườm Hẩu - Nơi ở và làm việc của xưởng quân giới Xê Sanh năm 1946 - 1948 tại thôn Lọ Cặp, xã Sỹ Bình được giao cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện quản lý.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bạch Thông có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử cấp tỉnh nêu trên theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Hồng Nhung