PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hà Hiệu nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao
Theo kế hoạch, năm 2022, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao là xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông và xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể. Hiện nay, cùng với xã Cẩm Giàng, xã Hà Hiệu đang tích cực triển khai những giải pháp phù hợp để xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân thôn Nà Mèo, xã Hà Hiệu tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao thu nhập 

Theo Chủ tịch UBND xã Hà Hiệu Lý Văn Thục, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết phấn đấu xây dựng NTM, NTM nâng cao năm 2022. Trên cơ sở đó, UBND xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết xây dựng NTM nâng cao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo xã phụ trách các thôn, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí…; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn tham gia củng cố, nâng cao các tiêu chí NTM, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao theo kế hoạch đã đề ra.

Tháng 4/2022, UBND huyện Ba Bể đã phê duyệt kế hoạch chi tiết và lộ trình thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Hà Hiệu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 với các nội dung, giải pháp thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao dựa trên kết quả rà soát, đánh giá chi tiết thực trạng các tiêu chí xã NTM của địa phương. UBND huyện chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là sự tham gia trực tiếp của người dân để tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Tính đến tháng 6/2022, theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020, xã Hà Hiệu đã đạt được 8/17 tiêu chí, gồm các tiêu chí về: Giao thông; thủy lợi; cơ sở vật chất văn hóa; thông tin và truyền thông; lao động có việc làm; văn hóa; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Tháng 7/2022, sau khi UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 tại Quyết định số 1305/QĐ-UBND, xã Hà Hiệu đã rà soát lại các tiêu chí xã đã đạt và chưa đạt. Theo tự đánh giá của Ban Chỉ đạo xã, qua rà soát xã Hà Hiệu đạt 5/19 tiêu chí NTM nâng cao gồm các tiêu chí về: Quy hoạch; nhà ở dân cư; lao động; hành chính công; tiếp cận pháp luật. Một số tiêu chí đã đạt theo chuẩn cũ, rà soát lại theo chuẩn mới chưa đáp ứng được các tiêu chí thành phần nên chưa đạt như: Tiêu chí về giao thông, xã chưa đáp ứng được tỷ lệ đường thôn và đường liên thôn có các hạng mục cần thiết như biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc… đạt ≥ 50%; tiêu chí về điện, trên địa bàn xã còn một số hộ dân tự kéo điện thắp sáng chưa đảm bảo tiêu chuẩn được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định; tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, xã chưa có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm; tiêu chí về thông tin và truyền thông, xã chưa có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP, chưa đáp ứng được tiêu chí thành phần là sản phẩm OCOP của xã được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử…

Chủ tịch UBND xã Lý Văn Thục cho biết, sau khi rà soát, đánh giá lại các tiêu chí NTM nâng cao theo bộ tiêu chí mới, xã đang xây dựng lại kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao trên địa bàn xã. Tới đây, xã sẽ báo cáo để Ban Chỉ đạo huyện thẩm định các tiêu chí xã đã tự đánh giá và kế hoạch thực hiện chi tiết của xã để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện.

Đối với xã Hà Hiệu, trong 19 tiêu chí NTM nâng cao, tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về hộ nghèo đa chiều được đánh giá là khó thực hiện nhất. Để đạt hai tiêu chí này, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2022 phải đạt ≥47 triệu đồng/người trong khi hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt khoảng 37 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2022 còn cao chiếm đến 20,72%. Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững, năm 2022, xã Giáo Hiệu đã phối hợp hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất liên kết gắn với bao tiêu sản phẩm như chăn nuôi lợn đen bản địa, vỗ béo trâu bò, nuôi gà thả vườn; vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng tăng thu nhập… Tháng 8/2022, UBND huyện cũng đã phê duyệt hỗ trợ Dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả bưởi, cam, quýt cho HTX Hoa Lộc trời (xã Hà Hiệu) chủ trì liên kết với HTX Nhung Lũy (xã Yến Dương) thực hiện với quy mô thực hiện 10 ha/năm từ năm 2022 - 2026 để hình thành vùng trồng cây ăn quả cam, quýt, bưởi tại xã Hà Hiệu, tăng thu nhập cho các hộ dân.

Từ khi được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 đến nay, xã Hà Hiệu luôn nỗ lực để duy trì và củng cố, nâng cao các tiêu chí NTM. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Hà Hiệu quyết tâm phấn đấu khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao./.

Hương Dịu