PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hồ đập Khuổi Cuộn, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới dự kiến hạ thấp mực nước từ 10h00’ ngày 28/3/2023 để khắc phục sự cố
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý sự cố công trình, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn có Thông báo số 100/TB-Cty ngày 27/3/2023 về việc hạ thấp mực nước Hồ đập Khuổi Cuộn, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn tiến hành hạ mực nước trước đập Hồ đập Khuổi Cuộn như sau:

Dự kiến thời gian hạ mực nước trước đập: Từ 10h00 ngày 28/3/2023 đến 16h00 ngày 29/3/2023.

Lưu lượng xả min khoảng từ 1 m3/s; lưu lượng xả max khoảng 3,99 m3/s.

Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn thông báo tới UBND huyện Chợ Mới, chính quyền địa phương các xã Nông Hạ, Thanh Thịnh, thị trấn Đồng Tâm... để theo dõi, chỉ đạo, phổ biến đến Nhân dân vùng hạ du và các đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thời gian Công ty hạ mực nước để khắc phục sự cố công trình./.

DT