PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Hội Cựu chiến binh tỉnh
Sáng 6/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Hội Cựu chiến binh tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Quang cảnh Hội nghị 

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; cán bộ, hội viên tin tưởng và chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Điều lệ Hội. Các cấp Hội đã triển khai thực hiện toàn diện nội dung, chỉ tiêu công tác Hội theo kế hoạch. Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức học tập mô hình hợp tác xã do hội viên làm chủ tại các tỉnh bạn; tham gia thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình, thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, nhất là đối với hội viên cao tuổi và phối hợp tổ chức tang lễ cho hội viên qua đời chu đáo, đúng quy định...

Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tham gia xây dựng tổ chức Hội; thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia giải quyết chính sách cho hội viên.

Hội nghị thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023, trong đó tham mưu, phối hợp tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (khoá IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; triển khai thực hiện kế hoạch giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở còn hạn chế về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2024), 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2024). Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đánh giá cao kết quả hoạt động của các cấp Hội trong 6 tháng đầu năm 2023.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp Hội tập trung xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh; đổi mới hình thức nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở; tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình để nâng cao đời sống, đồng thời tham mưu, tư vấn với cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và người dân hưởng ứng, tham gia 3 Chương trình MTQG để từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.../.   

Triệu Thanh