PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2022
Thiết thực kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), từ ngày 15 - 17/8, huyện Bạch Thông tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tham gia Hội diễn có 18 đoàn với gần 400 diễn viên, nghệ nhân đến từ 14 xã, thị trấn và 4 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đây là Hội diễn có đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Tiết mục của khối Đảng - đoàn thể - quân sự huyện tham gia Hội diễn

Hội diễn đã mang đến cho khán giả tổng số 108 tiết mục ca múa nhạc, hát then, trình diễn trang phục dân tộc đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi sự đổi mới của quê hương đất nước và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Thông qua Hội diễn lần này nhằm đánh giá chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ của các địa phương, đơn vị, từ đó phát hiện các hạt nhân văn nghệ để tiếp tục bồi dưỡng, duy trì và đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương, chuẩn bị lực lượng tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Bắc Kạn năm 2022./.

Thu Trang