PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội Nạn nhân chất độc cam/dioxin tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020
Sáng ngày 02/7/2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo báo cáo, tổng số nạn nhân chất độc da cam/dioxin toàn tỉnh hiện nay có 1.185 hội viên, trong đó, số người tham gia hoạt động kháng chiến hiện còn 1.334 người. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội đã thực hiện tốt việc vận động nguồn lực cho Qũy chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, kết quả, vận động được 305.045.000 đồng… Bên cạnh đó, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện như: Thăm tặng quà nhân dịp lễ, tết cho 479 gia đình nạn nhân với trị giá 130.300.000 đồng; Thăm hỏi ốm đau cho 48 người với tổng số tiền 5.700.00 đồng... Hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức cho hội viên đi xông hơi giải độc tại Trung tâm bảo trợ của Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều tra, khảo sát người bị nhiễm, nghi nhiễm chất độc hóa học cũng được các cấp Hội chú trọng triển khai đạt chất lượng, bảo đảm tiến độ… Nhìn chung, các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ của các cấp Hội và cộng đồng đã góp phần quan trọng giúp hội viên nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp xác định tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 197/KH-TU ngày 18/6/2015 của Tỉnh ủy và Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 43-CTTW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam”; tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” và Cuộc vận động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”; tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức và trách nhiệm cho hội viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục xây dựng, củng cố nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội; kiên định, kiên trì đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân; tham mưu thực hiện chế độ, chính sách cho nạn nhân chất độc da cam đảm bảo đúng quy định./.

Triệu Thanh