PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 51
Chiều 30/3, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 51 (khóa XII) bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về:

Tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh;

Phương án phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023;

Đề xuất chủ trương, định hướng, giải pháp phát triển các dự án chăn nuôi lợn trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh;

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vào Cụm Công nghiệp Huyền Tụng;

Thực hiện Dự án khu đô thị mới tại thị trấn Bằng Lũng và cụm dân cư xã Nam Cường;

Chuyển giao cơ sở nhà, đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) cho UBND thành phố Bắc Kạn quản lý, xử lý;

Mức giá tối đa mua xe ô tô phục vụ chung cho các cơ quan đảng;

Triển khai hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2023 từ nguồn “Quỹ hỗ trợ người nghèo” tỉnh;

Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên báo cáo tình hình thực hiện một số
dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại Hội nghị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến đối với nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11; dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; cùng với đó là thực hiện công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác./.

Hương Dịu