PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 71 (khóa XII)
Sáng 19/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ 71 bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về:

Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch Covid-19;

Chế độ hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở;

Chủ trương xây dựng Phương án hỗ trợ kinh phí di dời nhà ở cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh;

Nghị quyết tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”;

Việc tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ phi Dự án “Hỗ trợ chuyến thăm quan cho các em học sinh của Trường TH&THCS Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” do Hội Cứu trợ bình dân Pháp (SPF) tài trợ;

Phân bổ kinh phí tài trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để thực hiện các công trình Nhà bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Đức Vân, huyện Ngân Sơn và Nhà bán trú dân nuôi cho học sinh Trường Tiểu học Đồng Phúc, huyện Ba Bể;

Triển khai xây dựng 500 nhà đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh;

Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm (2024 - 2025);

Nội dung Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh (báo cáo tháng 5/2024); Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 3/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh; dự thảo Chỉ thị về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền và bàn một số nội dung quan trọng khác./.

Hương Dịu