PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11/2022
Sáng 23/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11/2022. Đồng chí Hoàng Thị Dung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11/2022

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chuyên đề “Định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bắc Kạn”. Để thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra và nâng cao chất lượng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XII) đã quyết nghị thông qua một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 tại Nghị quyết số 18-NQ/TU.

Mục tiêu chung của Nghị quyết số 18-NQ/TU là phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với dịch vụ du lịch đa dạng, chất lượng đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong nước và quốc tế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường; giữ gìn, phát huy, bảo tồn các giá trị di sản.

Về mục tiêu cụ thể, tỉnh phấn đấu đến năm 2025: Khu du lịch Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia, du lịch hồ Nặm Cắt trở thành khu du lịch cấp tỉnh; mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 điểm, khu du lịch được công nhận; đón ít nhất 32.000 lượt khách quốc tế và 1.000.000 lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của khách du lịch đạt 13%; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 1.000 tỷ đồng, tương đương với 5% GRDP toàn tỉnh; có 40% nguồn nhân lực du lịch được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ du lịch.

Định hướng đến năm 2030: Ngành du lịch Bắc Kạn cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; thu hút khoảng 50.000 lượt khách quốc tế và 1.700.000 lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 2.500 tỷ đồng, tương đương với 10% GRDP toàn tỉnh; có 60% nguồn nhân lực du lịch được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ du lịch.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với phát triển du lịch; quan tâm công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; cơ cấu lại ngành du lịch tỉnh đảm bảo tính chuyên nghiệp và phát triển bền vững; xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch; đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng cũng đã thông tin tới Hội nghị một số kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU và các nhiệm vụ cần thực hiện tốt trong thời gian tới.

Sau khi đồng chí Bế Ngọc Bình - Trưởng Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề “Tình hình Hoa Kỳ và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian gần đây; triển vọng và định hướng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới”, đồng chí Hoàng Thị Dung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Theo đó, trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc  quan tâm tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác đối ngoại và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tuyên truyền Kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XV; các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (10/12/1952 - 10/12/2022), 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2022); các kỳ họp cuối năm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, HĐND tỉnh.../.

Hương Dịu