PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị báo cáo viên tháng 9/2022
Sáng 16/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9/2022. Đồng chí Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nội dung 2 chuyên đề: (1) Tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian tới; (2) Tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian gần đây, dự báo tình hình Trung Quốc và định hướng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Lộc đề nghị, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc bám sát định hướng tuyên truyền tháng 9/2022 mà Ban Tuyên giáo đã gửi đến các đơn vị, tập trung phản ánh tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của địa phương; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch; tuyền truyền về Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; công tác phòng chống dịch bệnh; chủ trương, giải pháp năm học mới 2022 - 2023; những sự kiện, ngày lễ lớn…/.

Hương Dịu