PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng 10/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện công tác cán bộ theo quy định. Các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Hội nghị cán bộ chủ chốt 

Căn cứ Kết luận số 75-KL/TW ngày 30/5/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thông báo số 73-TB/TBNS ngày 31/7/2020 của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thông qua danh sách dự kiến nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để xin ý kiến tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo quy định, Hội nghị cán bộ chủ chốt lần này tiến hành lấy ý kiến giới thiệu bằng phiếu kín theo danh sách nhân sự do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu./.

Hương Dịu