PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng 04/9/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35-CT/TW), Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW; căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, đề án nhân sự đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo của Tiểu ban Nhân sự tại Hội nghị ngày 31/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua danh sách nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định, Hội nghị cán bộ chủ chốt lần này tiến hành lấy ý kiến giới thiệu bằng phiếu kín theo danh sách nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

***


Đ/c Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
 trao Quyết định của Ban Bí thư cho Đại tá Hà Văn Tuyên

Trước khi Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh diễn ra, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 2329-QĐNS/TW ngày 31/8/2020, Ban Bí thư chỉ định đồng chí Đại tá Hà Văn Tuyên - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015-2020./.

Hương Dịu