PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ
Chiều 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Các đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đảng bộ tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, thu ngân sách hằng năm đều vượt kế hoạch, đời sống Nhân dân được nâng cao; các công trình, dự án được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định; công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nghề nghiệp được tăng cường.

Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ như giải ngân các nguồn vốn, cải cách thủ tục hành chính chưa đạt mục tiêu đề ra; việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia còn lúng túng; công tác phối hợp, việc chủ động của một số cơ quan, đơn vị, địa phương và một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự nhịp nhàng…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 không còn nhiều, đòi hỏi chúng ta phải quan tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, đoàn kết, chủ động, linh hoạt hơn nữa mới hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra. Những nội dung trên sẽ được đánh giá kỹ hơn tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ được tổ chức trong thời gian tới.

Nhấn mạnh công tác cán bộ rất quan trọng, đây là việc làm thường xuyên nhằm kiện toàn đủ các chức danh để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031

Thực hiện công tác cán bộ, Hội nghị đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; cho ý kiến về việc kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh bầu trước khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu theo quy định./.

Hương Dịu