PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Chiều 29/9, tại tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 46 địa phương trong cả nước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Pham Duy Hưng cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, đây là Đề án cụ thể hóa công cuộc chuyển đổi số quốc gia, qua đó chuyển từ thói quen thực hiện các dịch vụ công dùng giấy tờ, tới trụ sở cơ quan nhà nước sang giao dịch trên môi trường số nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan cho biết, từ nay tới cuối năm, Tổ Công tác Đề án 06/CP các cấp tập trung hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định danh điện tử và giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp hiệu quả, thiết thực 25 nhóm dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 và 29 nhóm dịch vụ công tại Quyết định số 422/QĐ-TTg. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh, 100% các dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 và chuẩn bị điều kiện, tổ chức triển khai đối với TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 1/12/2022. Tập trung thực hiện số hóa, đồng bộ, làm sạch dữ liệu của các cơ sở dữ liệu quan trọng, dùng chung như: Hộ tịch, đất đai… Kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các cấp. Thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị từ nay đến cuối năm, các bộ, ban, ngành bám sát thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Các địa phương tích cực đẩy mạnh liên thông dữ liệu dùng chung của Chính phủ, liên thông thực hiện dịch vụ công; tập trung vào việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế cho thẻ ngân hàng; các cơ sở y tế triển khai chữ ký số; thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19…/.

Ngọc Tú