PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021
Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại tỉnh Bắc Kạn, Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 130 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 6.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh tham dự. Dự tại điểm cầu trụ sở HĐND - UBND tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khoá XIV; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khoá XIV; Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở HĐND - UBND tỉnh 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khoá - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất là Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phần thứ hai là Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản về sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; bối cảnh thời đại, yêu cầu đặt ra và giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo các cấp tiếp tục quán triệt tinh thần Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là quán triệt sâu sắc bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương xác định nghiên cứu tiếp thu, sâu sát những nội dung của Chuyên đề; tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khoá và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu, giúp cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo nghiên cứu tổ chức học tập tới tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền, song vẫn phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả…/.

Hương Lan