PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo Trung tâm Học tập cộng đồng và cán bộ khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh
Sáng 17/8, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo Trung tâm Học tập cộng đồng và cán bộ khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2022. Dự Hội nghị có TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, phổ biến về kết quả đánh giá, xếp loại Trung tâm Học tập cộng đồng, cộng đồng học tập cấp xã; hướng dẫn đánh giá, xếp loại Trung tâm Học tập cộng đồng, đơn vị học tập; công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn…

Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 giữa Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn với các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh…

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các tổ chức Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Quỹ Khuyến học đã được quan tâm xây dựng, hoạt động với nhiều hình thức khác nhau góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Triệu Đức Lân đề nghị sau Hội nghị, các cấp Hội rà soát lại việc đăng ký danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội tiếp tục ủng hộ, triển khai các nhiệm vụ phối hợp tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên toàn tỉnh…

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021 nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021 nhận khen thưởng của Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học tỉnh./.

Ngọc Tú