PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Sáng 30/6, các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Lục Do - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Văn Tuyên - Giám đốc Công an tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Phan Đình Trạc đồng chủ trì.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Theo báo cáo tại Hội nghị, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và với mong muốn, quyết tâm tạo bước chuyển mới, mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đã quyết định chủ trương thành lập BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm Trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước.

Phát huy kết quả và rút kinh nghiệm về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trong các giai đoạn trước, trong 10 năm gần đây, với việc thành lập BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng (trực thuộc Bộ Chính trị) đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước đã được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong cuộc đấu tranh này với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”.

Đi đôi với việc tập trung chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được chú trọng đẩy mạnh. Công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới theo hướng ngày càng dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch hơn. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được tăng cường và có nhiều đổi mới; sự giám sát của các cơ quan dân cử, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Nhân dân và báo chí, truyền thông trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được phát huy tốt hơn…

Cùng với việc làm rõ hơn những kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất thêm một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Hội nghị cũng thể hiện sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, triển khai có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc thành lập và triển khai hoạt động của BCĐ cấp tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, đi vào chiều sâu và toàn diện. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng phải được thực hiện quyết liệt, liên tục, không ngừng, không nghỉ để làm trong sạch bộ máy, trong sạch đội ngũ cán bộ. Nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là yếu tố quyết định đến mọi công việc khác.

Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời nêu các bài học kinh nghiệm, vấn đề cốt yếu cả lý luận và thực tiễn để đẩy mạnh công tác này, trong đó cần phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, để từ đó có quyết tâm chính trị cao, biện pháp rất trúng đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng mà trực tiếp thường xuyên là của BCĐ phòng chống tham nhũng tiêu cực trực thuộc Bộ Chính trị; phải kết hợp chặt chẽ giữ tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ nghiêm minh các hành vi tham nhũng; kiểm soát cho được việc thực hiện quyền lực Nhà nước. Các giải pháp phải phù hợp với bối cảnh, yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với truyền thống văn hóa của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài, đồng thời xây dựng được văn hóa công vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh lại một lần nữa những mục tiêu, nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục tuyên truyền, văn hóa tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời khắc phục những hạn chế bật cập, bịt kín những khoảng trống, kẽ hở để không thể tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, đẩy mạnh điều tra, truy tố xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng vặt, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, kiểm soát hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ mới. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là các BCĐ cấp tỉnh và các cơ quan Nội chính từ Trung ương đến địa phương. 

Từ những kết quả và kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư tin tưởng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa. Tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ được ngăn chặn đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của Nhân dân./.

Thu Trang