PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về các Chương trình mục tiêu quốc gia
Sáng 15/8, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) cho khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu trung tâm - Hội trường lớn tỉnh đến điểm cầu các huyện, thành ủy và điểm cầu cấp xã. Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của 3 Chương trình MTQG gồm: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 được phê duyệt bao gồm 10 dự án thành phần, 14 tiểu dự án và 36 nội dung đầu tư, hỗ trợ. Các dự án, nội dung của Chương trình MTQG liên quan đến hầu hết các mặt về đời sống, kinh tế - xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa và các vấn đề bức thiết như thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt… vùng đồng bào DTTS&MN xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mục tiêu của Chương trình đến năm 2025, phấn đấu thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm trên 3,5%/năm; phấn đấu trên 40% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn và những nơi cần thiết, vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai trên địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN cho trên 200 hộ; tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất cho 314 hộ, đất ở cho 127 hộ, nhà ở cho 983 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 367 hộ, nước sinh hoạt cho 928 hộ đồng bào DTTS…

Trưởng Ban Dân tộc Triệu Thị Thu Phương phổ biến nội dung Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030

Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm 11 nội dung thành phần. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cả tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện gồm Bạch Thông, Chợ Đồn và thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn nông thôn mới; trên 69% tổng số xã (67/96 xã) đạt chuẩn nông thôn mới; trên 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm 7 dự án thành phần, 11 tiểu dự án và 47 nội dung hỗ trợ. Chương trình phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,0 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh triển khai kế hoạch quán triệt, tuyên truyền về các Chương trình MTQG trong thời gian tới đến toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các sở, ngành liên quan, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG thời gian qua, đồng thời yêu cầu triển khai kế hoạch quán triệt, tuyên truyền về các Chương trình MTQG cho đoàn viên, hội viên thời gian tới cần sát với nhiệm vụ thực tế của từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh việc tuyên truyền cần sớm ban hành kế hoạch thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG theo từng năm và cả giai đoạn, lựa chọn nội dung, nhiệm vụ ưu tiên, tập trung chỉ đạo và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy cho cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế nông thôn…/.

Thu Trang