PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác mặt trận năm 2021
Sáng 02/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác mặt trận năm 2021. Đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Điều hành Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn, có đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bắc Kạn

Trình bày các nội dung triển khai, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2021, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh nhận định, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Theo đó, năm 2021, công tác mặt trận được xác định phải tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường hoạt động đối ngoại Nhân dân; chú trọng hoạt động xây dựng đường biên giới hoà bình.

Tại Hội nghị, các địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và nhất trí cao với nội dung công tác đã nêu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố cần tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Tuyên truyền tiến trình và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác giám sát và phản biện xã hội cần sát với thực tiễn, thực tế, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.../.

Thu Trang