PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật
Sáng 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Tham dự tại điểm cầu Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Quang Tuyên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bắc Kạn

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 71 luật, 02 pháp lệnh. Chính phủ ban hành 745 nghị định, tăng 24 nghị định so với giai đoạn 2011-2015; Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định; các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 thông tư, 110 thông tư liên tịch; ở địa phương ban hành tổng số 92.799 văn bản. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế, bất cập.

Báo cáo của Bộ Tư pháp cũng nêu rõ, trong giai đoạn này, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng được hoàn thiện. Hệ thống pháp luật phát triển cơ bản cân đối trên mọi lĩnh vực. Chất lượng của hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Công tác thi hành pháp luật đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những thành quả bước đầu. Cuộc chiến chống tham nhũng thu được nhiều thành tựu nổi bật. Việc kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc về tham nhũng kinh tế đồng bộ, hiệu quả, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm, có sức cảnh báo, răn đe mạnh mẽ, siết chặt kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước.

Tại Bắc Kạn, triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, tỉnh đã tuân thủ và thực hiện nghiêm quy định của Luật về quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản được ban hành ngoài việc quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, còn chú trọng tập trung vào việc quy định các biện pháp có tính chất đặc thù, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường công tác phối hợp xây dựng và hoàn thiện pháp luật, thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng kỷ cương trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng, tránh hình thức.

Các bộ, ngành kiên quyết chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật; kiên quyết chống lợi ích nhóm trong làm chính sách, trong xây dựng pháp luật; kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh để sớm đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống.

Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải là người trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, thi hành pháp luật; bố trí nguồn lực thích đáng; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, thi hành pháp luật trong tình hình mới./.

Thu Trang