PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020
Sáng 11/6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị trực thuộc và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Sau gần 6 năm triển khai Chương trình hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 4/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 đã góp phần nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong nông nghiệp, ngày càng tăng giá trị các sản phẩm chủ lực có tiềm năng lợi thế. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, tổng kinh phí hỗ trợ cho nông hộ chăn nuôi trên toàn quốc là 832,781 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các địa phương từng bước chuyển đổi hướng sản xuất từ chú trọng năng suất, sản lượng sang chú trọng chất lượng và giá trị, an toàn thực phẩm; các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được cập nhật, ứng dụng và chuyển giao có hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình triển khai Chương trình vẫn còn gặp một số khó khăn do đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ mua con giống là các nông hộ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thu nhập thấp nên các hộ nông dân chưa chú trọng đầu tư, áp dụng kỹ thuật mới để phát triển chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi. Một số địa phương còn khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp con giống, vật tư kỹ thuật vì còn nhiều tiêu chí quy định cho các đơn vị cung cấp mặt hàng này.

Giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Bắc Kạn được hỗ trợ hơn 3,3 tỷ đồng thực hiện các chính sách theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg. Sự hỗ trợ đã tác động tích cực đến cuộc sống của các hộ chăn nuôi ở nông thôn, đem lại hiệu quả kinh tế góp phần tăng thu nhập, đồng thời, thông qua việc hỗ trợ con giống trâu, bò, lợn, gà, vịt có chất lượng đã góp phần cải tạo được thể trạng, tầm vóc, năng suất, chất lượng của đàn giống địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết: Hiện lượng sản phẩm thịt, sữa, trứng của các doanh nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng 47 - 48%, còn lại thuộc về các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ, chăn nuôi hộ gia đình và đây vẫn là sinh kế của các hộ dân.

Theo quan điểm trong Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 10/6/2020, song song với đẩy mạnh chăn nuôi trang trại quy mô lớn, vẫn cần quan tâm chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi truyền thống gắn với phát triển chăn nuôi đặc sản, du lịch sinh thái.

Thứ trưởng cho biết thêm, những đề xuất của các địa phương, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp về giải pháp trong giai đoạn tới sẽ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, tổng hợp để đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, xem xét ban hành chính sách mới về chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi nông hộ theo hướng bền vững và hiệu quả./.

Hương Lan