PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Họp bàn thống nhất nội dung hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2025
Sáng 12/6, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỷ niệm các ngày lễ lớn chủ trì cuộc họp để bàn và thống nhất nội dung hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2025. Cùng dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, năm 2025 có 8 sự kiện lớn: Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025); 90 năm Ngày truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2025); 80 năm Ngày thành lập châu Trưng Vương (huyện Ba Bể) - chính quyền cách mạng đầu tiên của cả nước (30/3/1945 - 30/3/2025); 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2025); 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025); 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và 80 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Các ngày lễ trên do UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, tổ chức theo hình thức lễ kỷ niệm, hội thảo, gặp mặt, tuyên truyền, thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao…

Đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, phân tích và nêu ý kiến đề xuất việc tổ chức đối với các ngày lễ lớn trong năm 2025. Nhiều đại biểu cho rằng, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm cần thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, khoa học, lựa chọn lồng ghép và tổ chức theo quy mô phù hợp, đồng thời tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn xã hội; cần có kế hoạch cụ thể về quy mô tổ chức...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh kết luận cuộc họp

Sau khi nghe các ý kiến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh đề nghị sau cuộc họp, Ban Chỉ đạo báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2025 để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời phát động đợt thi đua chung, xuyên suốt hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong đó, đồng chí đề xuất chia thành 3 giai đoạn, gắn với những mốc thời gian cụ thể. Một số hoạt động kỷ niệm thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương. Đối với những hoạt động khác, đồng chí gợi ý sẽ tổ chức theo chùm hoạt động hoặc lồng ghép cho phù hợp. Hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tỉnh sẽ tổ chức theo hình thức gặp mặt, tọa đàm./.

Ngọc Tú